Vào 9 đến 11/9 vừa qua, tất cả CB – CNV đã tham gia chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa nhằm giúp đỡ một phần đồng ..

xem chi tiết →

HÌNH ẢNH