THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Phòng ban: Kinh doanh

Thời gian làm việc: Full time

Mức lương: 15 triệu + hoa hồng

Số lượng tuyển: 5

Đang tuyển, xem chi tiết →

Phòng ban: Kinh doanh

Thời gian làm việc: Full time

Mức lương: 6 triệu + hoa hồng

Số lượng tuyển: 100

Đang tuyển, xem chi tiết →

Phòng ban: kinh doanh

Thời gian làm việc: full time

Mức lương: 69 triệu

Số lượng tuyển: 100

HÌNH ẢNH